Готуємося до ДПА

 

 

Про проведення державної підсумкової атестації учнів

(вихованців) у системі загальної середньої освіти

у 2015/2016 навчальному році

16.09. 2015                                                               № 940

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердже­ного наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лю­того 2015 року за № 157/26602

          НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести з 10 по 20 травня 2016 року державну підсумкову
  атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступе­
  ня з трьох предметів.
 2. Провести з 1 по 10 червня 2016 року державну підсумкову атес­
  тацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня з
  трьох предметів.
 3. Провести з 16 по ЗО травня 2016 року державну підсумкову атес­
  тацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня
  з трьох предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
 4. Затвердити переліки навчальних предметів, з яких проводиться
  державна підсумкова атестація, що додаються.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
  міністра Полянського П. Б.

Міністр                                                                   Сергій Квіт

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

16.09.2015 року №940

 

 

 

 

Перелік

навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова

атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів

І ступеня у 2015/20І6 навчальному році

 

N з/п

Назва навчального предмету

1

Українська мова

2

Літературне читання

3

Математика

 

 

 

 

Перелік

навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова

атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів

II ступеня у 2015/2016 навчальному році

 

 

 

№3/П

Назва навчального предмету

Примітка                      

1

Українська мова

 

2

Математика

 

3

Українська література

Випускники проходять ДПА з одного з зазначених предметів, який обирається педагогічною радою навчального закладу

Зарубіжна література

Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство. Практичний курс

Географія

Біологія

Хімія

Фізика

Інформатика

Мова національної меншини*

Інтегрований курс «Література»*

"Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивчен­ням мов національних меншин