Матеріали до конкурсу "Медіапедагог року"

Досвід роботи медіапедагога

Величко Т.Ф. працює в Роздорській СЗШ  29 років, має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «учитель-методист». У своїй практиці керується принципами особистісно  зорієнтованого навчання, застосовує інноваційні технології, активні та інтерактивні форми роботи.

Для реалізації завдань експериментальної роботи учителем   створено методичні розробки всіх уроків курсу за вибором «Медіакультура» та медіатеку (електронний ресурс для проведення занять). З метою популяризації  експериментального   курсу  серед учителів району та області Величко Т.Ф.  створила  сторінку «Медіапростір» на шкільному сайті, де розмістила власну  збірку серії уроків  «Візуальна медіакультура» та творчі роботи учнів. 

Протягом 2011-2012-го  та  2012-2013-го навчальних років  курс «Медіакультура» в Роздорській СЗШ  прослухали 40 учнів. З них   14    учнів засвоїли програму на високому рівні,    17  -  на достатньому,  9 - на середньому. У 2013-2014-му навчальному році даний курс опановують 8 учнів 10 класу (високий рівень -  5, достатній  -  3).

     Вплив курсу за вибором на рівень медіакультури учнів 10-го експериментального  класу  здійснюється шляхом діагностування школярів на початку і в кінці навчального року. Результати діагностики  свідчать про позитивні наслідки впровадження медіаосвітнього курсу.

Величко Т.Ф. підготувала виступи з доповідями  під час проведення шкільних методичних заходів :

         -    засідання педагогічних рад:  «Роль і функції сучасного вчителя в медіаосвітньому просторі», «Використання медіа у викладанні навчальних предметів та організації позакласної роботи»;

          -  психолого – педагогічні семінари:  «Специфіка сучасних медіа,  психолого – педагогічні аспекти їх використання в освітньому середовищі», «Методи маніпулятивного впливу засобів масової інформації»

          У грудні 2013 року у школі відбувся районний семінар заступників з навчально-виховної роботи на тему «Науково - методичні аспекти створення шкільної системи медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища», під час якого  Величко Т.Ф. презентувала свою роботу як учителя медіакультури та провела тренінг для учасників семінару «Формування навичок критичного сприймання  медіапродукції – необхідна   умова розвитку інноваційної особистості  учня».

Тетяна Федорівна залучає учнів до літературної творчості шляхом видання власних збірочок ( Фора Аліна, зб. поезій «На крилах юності» - 2013 р., збірка казок учнів 5 класу – 2014 р.).  За її сприяння   виходить шкільна газета «Криниця мудрості». У 2012 році школа взяла участь у конкурсі соціальної реклами (Губін А. «Наш вибір»), учні заохочуються до створення власних фото та відеоробіт, окремі з яких розміщені на шкільному сайті.

 

 

Авторський урок з предмету "Медіакультура"