Практичний психолог

 

 

Річний план

 

Роботи практичного психолога

Роздорської середньої

загальноосвітньої школи

Тимофєєвої Таміли Олексіївни

на 2013-2014 н.р.

 

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Де і з ким   проводиться

 

1. Психодіагностична робота

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностичне дослідження

психічного розвитку і шкільної зрілості  першокласників:

 - тест «Будиночок» (змалювання за зразком)на визначення шкільної зрілості;

 - тест перевірки фонематичного слуху Ю.Гільбуха;

 - визначення словникового запасу та визначення обсягу короткочасної пам’яті;

- методика «Малюнок чоловіка» діагностика рівня розвитку наочно-образного і елементів логічного мислення.

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Першокласники

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Анкета: «Взаємини з дитиною»

Вересень

Батьки початкових класів

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика батьківського ставлення за методикою А Варга та В. Століна

 

 

Вересень

 

Батьки початкових класів

 

1.4.

Анкетування для класних        керівників

1, 5, 9-х класів: «Дезадаптація учнів»

Вересень

Листопад

класні     керівники

1, 5, 9-х класів:

1.5.

Діагностика змісту шкільної адаптації дітей 5-го класу при переході до середньої ланки:

-         Мотиваційна анкета для учнів на визначення шкільної мотивації;

-         Вивчення емоційної сфери «Шкала особистісної тривожності А.М. Прихожан»;

-         Методика Лонга-Зіллера «Символічне уявлення Я-образу»;

-         Діагностика міжособистісної сфери дитини за соціометричним дослідженням.

Жовтень

Учні 5 класу

 

1.6.

 

 

 

 

 

Діагностика рівня та змісту адаптації учнів 10-го класу:

 - встановлення рівня самооцінки учнів (модифікована методика А.С.Будассі); 

 - вимірювання агресії за тестом Л. Г. Почебут;

 - визначення типу нервової системи дитини її темпераменту за анкетою А.Полєжаєва;

 - визначенні рівня субєктивного відчуття самотності (методика Д.Рассела та М.Фергюсона);

 - визначення діагностики підлітків на мотивацію подолання невдач Т.Елерса.

 

Листопад

 

 

 

 

 

Учні 10-го класу

 

 

 

 

 

1.7.

 

Визначення рівня шкільної адаптації дітей 1-го класу:

- виявлення страхів та тривожності (під ред. Є.І.Рогова);

- дослідження рівня шкільної мотивації за анкетою Н.Лусканової;

- дослідження психічного стану та самооцінки учнів за проективною методикою «Неіснуюча тварина»;

- тести на вивчення креативності (Р.В.Овчарова).

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

Учні 1-го класу

 

 

1..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика соціально-

психологічної готовності учнів

до професійного

самовизначення:

 - визначення професійної

спрямованості

особистості за

опитувальником Д.Голанда;

 - виявлення потенційних можливостей особистості в розвитку її комунікативних і організаторських здібностей (КОС-2);

 - визначення професійних інтересів та здібностей за методикою А.Е.Голомштока «Карта інтересів».

 

Січень-лютий

 

9-класники

1.8.

Діагностика суїцидальної поведінки:

-         Тест суїцидальної поведінки (модифікований тест тривожності м. Горської);

-         Методика «Депресія » (автор Е.Бек);

-         Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І Мельникова);

-         Дослідження психічного стану за проектною методикою «Неіснуюча тварина»;

-         Виявлення схильності індивіда до суїцидальної поведінки (М.В.Горська)

 

 

Жовтень

 

Березень

Квітень

 

 

Березень

 

 

Грудень

 

 

5-8 класи

 

7-11 класи

5-11 класи

 

 

1-4 класи

 

 

7-8 класи

 

1.9.

 

Визначення типу акцентуації характеру підлітків за опитувальником О.О.Зворикіна «ОКСТ».

 

Березень

 

Учні 5-8 класів

 

1.10.

 

Визначення концентрації уваги за методикою Мюнстенберга.

 

Квітень

 

Учні 5-7 класів

1.11.

Діагностика психологічної готовності випускників до життєвого самовизначення:

-         Діагностика особистісної зрілості тест орієнтації сенсу життя Д.А.Леонтєва;

-         Діагностика соціальної зрілості;

-         Діагностика професійної зрілості «анкета професійного самовизначення».

Квітень

11 клас

 

1.12.

 

Діагностика психологічної готовності учнів 4-го класу до навчання у середній ланці:

- визначення шкільної мотивації за анкетою Н.Лусканової;

- дослідження рівня інтелектуального розвитку та особливостей понятійного мислення,сформованності логічних операцій (за методикою Замбацявичене).

 

Травень

 

Учні 4-го класу

 

1.13.

 

Діагностичне дослідження шкільної зрілості майбутніх першокласників:

- орієнтування в довкіллі,запас знань,ставлення до школи;

- вправи на виявлення лівшості,провідної руки;

- рухова активність,мовна активність;

- зрілість кори,зрілість кістяка.

 

Червень

 

Майбутні першокласники

1.13.

Тести та методики на дослідження креативності учнів.

Протягом року

Учні 1-11 класів

 

 

                

               2.Консультативна робота

 

2.1.

 

Консультування вчителів та батьків дітей, у яких виявлено недостатній рівень готовності до шкільного навчання.

 

Вересень

 

Вчителі,батьки

першокласни-ків.

 

2.2.

 

Індивідуальне консультування батьків: «Про причини труднощів в адаптації дитини і шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні».

 

 

Листопад-

грудень

 

Вчителі,бать-

ки першоклас-

ників,п’ятик-ласників.

 

2.3.

 

Групові та індивідуальні

консультації для старшокласників:

 - обговорення результатів діагностики з проблеми самовизначення;

 - рекомендації щодо вибору професії.

 

  

Лютий

 

Учні 9-11 кла-

сів

 

 

2.4.

 

Індивідуальні консультації

учнів з особистих питань.

 

Протягом року

   

Учні

 

2.5.

 

Консультування вчителів про психологічні особливості учнів,можливі мотиви неадекватної поведінки.

 

За запитом

 

 Вчителі

 

2.6.

 

Консультування батьків,педпрацівників з питань виховання і розвитку дитини на основі корекційно-відновлюваних програм.

 

За запитом

 

Вчителі,батьки

 

 

       3.Корекційно-відновлювана та розвивальна робота

 

3.1.

 

 

 

 

Індивідуальна робота з окремою групою дітей (агресивні,тривожні,вразливі).

 

Протягом року

 

Учні 1-11кл.

 

3.2.

 

Психокорекційна робота з дітьми,що мають ознаки шкільної дезаптації (зниження рівня навчання,емоційна напруженість,порушення поведінки).

 

 Протягом року

 

Дезадаптовані

     учні

3.3.

Профілактика шкідливих звичок:

-         Алкоголь;

-         Наркотики;

-         Тютюнопаління.

1.     Тренінгове заняття «умій сказати НІ-палінню».

2.     Лекція-диспут «Похорони наркотика або вони похоронять тебе».

3.     Батьківські збори «Профілактика шкідливих звичок».

4.     Лекція-диспут «Лист тютюнозалежної дівчини».

5.     Лекція для учнів «Вплив алкоголю на організм людини».

 

 

Протягом року

Учні 1-11 класів

3.4.

Психокорекційна робота з дітьми, щодо

Профілактики проявів насильства і жорстокості у школі та сім΄ї.

Протягом року

1-11 класи

 

 

 

 

4.Психологічна просвіта

 

 

4.1.

 

Участь у психолого-педагогічних семінарах з науково-методичної проблеми за тематикою:

 - Вивчення теоретичних положень проблеми креативної освіти;

 - Комплексна діагностика рівня творчого розвитку учасників педагогічного процесу;

 - Психологічна готовність педагогів до роботи в умовах креативного навчання;

 - Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня».

 

 

 

 

 

 

 

 Вересень

 

 

 Листопад

  

 

 

 Лютий

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Педпрацівники

 

 

Педпрацівники

 

 

 

Педпрацівники

 

 

 

Педпрацівники

 

4.2.

 

Участь у психолого-педагогічних консиліумах:

 - психологічна готовність першокласників до шкільного навчання;

 - психологічна адаптація учнів 5-го класу до навчання у старшій школі;

 - психологічна адаптація десятикласників  до шкільного навчання;

 - психологічна адаптація першокласників до шкільного навчання;

 - соціально-психологічна готовність 9-класників до профільного навчання.

 

 

 

Вересень

 

 

 Жовтень

 

 

 Листопад

 

 

 Грудень

 

 

 Лютий

 

 

 

Кл.керів.1-го

   класу

 

Кл.керів.5 кл. та вчителі-предметники

Кл.керів.10 кл.та вчителі-предметники

Кл.керів.1кл.

 

 

Кл.керів.9кл.та 

вчителі-предметники

 

4.3.

 

4.4.

 

Участь у педагогічних радах

 

Установочний психолого-педагогічний практикум для класних керівників та класоводів по плануванню виховної роботи

 

Протягом року

 

Перший тиждень вересня

 

Педпрацівники

 

Педпрацівники

 

             

              

 

5.Навчальна діяльність

 

5.1.

 

5.2.

 

Виховна година з психологом

 

Батьківські збори   з  психологом

 

Один раз на місяць

 

Один раз  на четверть

 

Учні 1-11 кл.

 

 

Батьки учнів

 

 

6.Організаційно-методична робота

 

6.1.

 

Планування плану на рік

 

Вересень

 

Психолог

 

6.2.

 

Складання аналітичних та статистичних звітів про виконану роботу за рік

 

Травень

 

Психолог

 

6.3

 

Робота в бібліотеці,самоосвіта

 

Протягом року

 

Психолог

 

 

6.4.

 

Консільтації в навчально-методичних та наукових центрах

 

Протягом року

 

Психолог

 

 

 

6.5.

 

Підготовка до виступів на батьківських зборах,педрадах,семінарах для педагогів

 

Протягом року

 

Психолог

 

6.6.

 

Підготовка психодіагностичного інструментарію

 

Протягом року

 

Психолог

6.7.

Підготовка матеріалу до виховної години з психологом

 

Протягом року

 

Психолог

 

 

 

                 7.Звязки з громадськістю

 

7.1.

 

 

 

 

7.2

 

 

       Вивчення умов сімейного виховання школярів та соціально-психологічна підтримка батьків

 

Співпраця з соціальним працівником із селищної ради

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

Психолог

 

 

 

 

Психолог